Kategorije bloga

Isticanje koda u Django template uz pomoć Pygments-a

Ako želite da prikažete i istaknete kod na stranama vašeg Django sajta, izvrstan alat je Pygments, ali njegovo podešavanje zahteva malo više vremena. Evo primera kako to ipak možete uraditi jednostavno i brzo koristeći ovaj snipet kod.

Pratite sledeće korake:

 • 1. Instalirajte Pygments
 • 2. Odredite koji od pygments stilova želite da koristite isprobavanjem ponuđenih stilova na njihovom sajtu
 • 3. Kreirajte pygments css fajl za odabrani stil koji vam se dopao, tako što ćete otvoriti terminal i pokrenuti pygmentize komandu da generišete CSS fajl, za isticanje vašeg koda. U primeru koristimo default stil.
 • pygmentize -S default -f html > default.css
  

  Uključite generisan fajl u vašu stranu.

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{% static 'css/default.css' %}">
  

  4. Dodajte sledeći filter u vašu aplikaciju:

  #!/usr/bin/python
  #-*- coding: UTF-8 -*-
  from django import template
  import re
  import pygments
  from pygments.lexers import LEXERS, get_lexer_by_name
  from pygments import highlight
  from pygments.formatters import HtmlFormatter
  
  register = template.Library()
  
  regex = re.compile(r'<code>(.*?)</code>', re.DOTALL)
  
  @register.filter(name='gsailpygment')
  def gsailpygment(value):
    try:
      last_end = 0
      to_return = ''
      found = 0
      for match_obj in regex.finditer(value):
        code_string = match_obj.group(1)
        try:
          lexer = pygments.lexers.guess_lexer(code_string)
        except ValueError:
          lexer = pygments.lexers.PythonLexer()
        pygmented_string = pygments.highlight(code_string, lexer, pygments.formatters.HtmlFormatter())
        to_return = to_return + value[last_end:match_obj.start(1)] + pygmented_string
        last_end = match_obj.end(1)
        found = found + 1
      to_return = to_return + value[last_end:]
      return to_return
    except:
      return value
  

  5. Kod na vašoj strani koji želite da istaknete obavijte (wrap) sa <code> tagom.

  6. U vašem template fajlu uključite filter i koristite ga zajedno sa safe filterom.

  {{ value|gsailpygment|safe }}
  

  Živeli!